1.Annealing

2.Mechanical descaling

3.Phosphate pickling

Copyright Jiangsu Yonggao Wire Co.,Ltd. Tel:0513-85911398 & 85916666 Fax:0513-85192398